Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 02/07/2022 18:27

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Δεκέμβρης 2019

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Δεκέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 3 Δεκέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 10 Δεκέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 17 Δεκέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Νοέμβρης 2019

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Νοέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 5 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 12 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 19 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 26 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβρης 2019

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 8 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 15 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 22 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 29 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS