Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2024 13:00

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Ιούλιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Ιούλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Ιούνιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Ιούνιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Μάιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Μάιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS