Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 25/01/2023 21:25

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Γενάρης 2023

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Γενάρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 4 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 11 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 18 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 25 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Δεκέμβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Δεκέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 7 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 14 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 21 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 28 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Νοέμβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Νοέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 2 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 9 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 16 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 23 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 30 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS