Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 15/09/2020 19:54

Eργαστήριο Ψηφιοποίησης - Γενάρης 2018

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Γενάρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 9 Γενάρη 2018 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 16 Γενάρη 2018 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 23 Γενάρη 2018 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 30 Γενάρη 2018 - 19:00 - 22:00

Undefined

Eργαστήριο Ψηφιοποίησης - Δεκέμβριος

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Δεκέμβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 5 Δεκέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 12 Δεκέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 19 Δεκέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00

Undefined

Eργαστήριο Ψηφιοποίησης - Νοέμβριος

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Νοέμβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 7 Νοέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 14 Νοέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 21 Νοέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 28 Νοέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS