Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2024 13:00

εργαστήριο Ψηφιοποίησης & Βιβλιοθήκη - Οκτώβριος

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης και η ευτοπική βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτά για το μήνα Οκτώβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016 - 19:00 - 22:00

Undefined

εργαστήριο Ψηφιοποίησης & Βιβλιοθήκη - Σεπτέμβριος

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης και η ευτοπική βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτά για το μήνα Σεπτέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 6 Σεπτέμβρη, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 13 Σεπτέμβρη, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 20 Σεπτέμβρη, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 27 Σεπτέμβρη, 2016 - 19:00 - 22:00

Undefined

εργαστήριο Ψηφιοποίησης & Βιβλιοθήκη - Ιούλιος

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης και η ευτοπική βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτά για το μήνα Ιούλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 5 Ιούλη, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 12 Ιούλη, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 19 Ιούλη, 2016 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 26 Ιούλη, 2016 - 19:00 - 22:00

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS