Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Δεκέμβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Δεκέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 7 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 14 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 21 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 28 Δεκέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30