Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Νοέμβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Νοέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 2 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 9 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 16 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 23 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 30 Νοέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30