Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 5 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 12 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 19 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 26 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30