Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Σεπτέμβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 7 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30