Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Σεπτέμβρης 2021

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 14 Σεπτέμβρη 2021 - 19:30 - 22:00
Τρίτη, 21 Σεπτέμβρη 2021 - 19:30 - 22:00
Τρίτη, 28 Σεπτέμβρη 2021 - 19:30 - 22:00