Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβρης 2020

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 06 Οκτώβρη 2020 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 13 Οκτώβρη 2020 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 20 Οκτώβρη 2020 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 27 Οκτώβρη 2020 - 19:30 - 22:30