Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Σεπτέμβρης 2020

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 08 Σεπτέμβρη 2020 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 15 Σεπτέμβρη 2020 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη 2020 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 29 Σεπτέμβρη 2020 - 19:30 - 22:30