Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Νοέμβρης 2019

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Νοέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 5 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 12 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 19 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 26 Νοέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30