Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβρης 2019

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 8 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 15 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 22 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 29 Οκτώβρη 2019 - 19:30 - 22:30