Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Σεπτέμβρης 2019

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 3 Σεπτέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 10 Σεπτέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 17 Σεπτέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 24 Σεπτέμβρη 2019 - 19:30 - 22:30