Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβρης 2018

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 9 Οκτώβρη 2018 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 16 Οκτώβρη 2018 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 23 Οκτώβρη 2018 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 30 Οκτώβρη 2018 - 19:30 - 22:30