Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Σεπτέμβρης 2018

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 4 Σεπτέμβρη 2018 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 11 Σεπτέμβρη 2018 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 18 Σεπτέμβρη 2018 - 19:30 - 22:30
Τρίτη, 25 Σεπτέμβρη 2018 - 19:30 - 22:30