Εργαστήριο Ψηφιοποίησης - Σεπτέμβριος

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τρίτη, 5 Σεπτέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 12 Σεπτέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 19 Σεπτέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00
Τρίτη, 26 Σεπτέμβρη 2017 - 19:00 - 22:00