Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Ιούλιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Ιούλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2024 - 20:00 - 22:00