Πού θα μας βρείτε

Σπύρου Τρικούπη 56-58, 11473 Αθήνα Αττικής
1ος όροφος, Σωματεία

Το φθινόπωρο του 2022, πρωτοβάθμια σωματεία, εργατικές συλλογικότητες και σωματεία βάσης, λαμβάνοντας ως παρακαταθήκη την κοινή τους, μακρόχρονη πορεία και σύμπραξη σε χώρους δουλειάς και σε εργατικούς αγώνες, αλλά και την συγκατοίκηση κάποιων από αυτά επί σειρά ετών στα γραφεία της Σκυλίτση 10, προέκριναν από κοινού τη διαμόρφωση ενός νέου χώρου. Για ορισμένα από τα σχήματα αυτά αιχμή είναι η προώθηση του συνδικαλισμού βάσης και η πολιτική ζύμωση γύρω από ταξικά/εργατικά ζητήματα, ενώ για άλλα προέχει η επιτακτική ανάγκη στέγασης των συνελεύσεων και των εκδηλώσεών τους. Ωστόσο, αποτελεί κοινό μας τόπο η διάθεση δημιουργίας ενός σημείου συνάντησης, επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών, για την καλλιέργεια της ουσιαστικής αλληλεγγύης και της οργάνωσης στη βάση, για την ανάπτυξη κοινών τρόπων δράσης στο πεδίο των ταξικών αγώνων. Ο χώρος αυτός ξεκίνησε τη λειτουργία του την άνοιξη του 2023 και βρίσκεται στα Εξάρχεια, στην οδό Σπύρου Τρικούπη 56-58.

Λειτουργεί ως έδρα τριών πρωτοβάθμιων σωματείων με πολυετή και συνεπή παρουσία στους εργατικούς αγώνες: της Συνέλευσης Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου (ΣΒΕΟΔ), του Σωματείου Σερβιτόρων-Μαγείρων & λοιπών εργαζομένων του κλάδου του επισιτισμού (ΣΣΜ) και του Συλλόγου Μεταφραστών-Επιμελητών-Διορθωτών (ΣΜΕΔ). Επιπλέον, στεγάζει τρεις εργατικές συλλογικότητες/συνελεύσεις: τη Συνέλευση εργαζομένων/ανέργων/φοιτητών στα ΜΜΕ (Κ*ΕΣΗΕΑ), την Πρωτοβουλία εργαζομένων & ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση και τη Συνέλευση εργαζόμενων/ανέργων στην υγεία.

Μέσω της λειτουργίας και των δράσεων των παραπάνω σωματείων και συλλογικοτήτων, ο συνδικαλισμός βάσης γίνεται αντιληπτός με διπλό τρόπο. Η μάχη για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του συνόλου των εργατών/τριών αποτελεί αναμφίβολα προτεραιότητα. Ταυτόχρονα όμως, οι εργατικές ομάδες/σωματεία/συνδικάτα αποτελούν κύτταρα για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος στο σύνολό του και την οικοδόμηση μιας διαφορετικής πρότασης ζωής και αγώνα απέναντι στο υπάρχον ασφυκτικό τοπίο. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε σημαντική τη στήριξη και συμπερίληψη δομών και εγχειρημάτων που προάγουν τη συλλογική αυτομόρφωση, την πολιτική ζύμωση, τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της ιστορικής, κινηματικής μνήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, στο νέο χώρο συστεγάζεται το Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο, μια κινηματική υποδομή που λειτουργεί από το 2009 και έχει ως σκοπό να κρατήσει ζωντανές, να αναδείξει και να κάνει ευρύτερα προσβάσιμες όψεις της ιστορίας του ευρύτερου ανταγωνιστικού ρεύματος στον ελλαδικό χώρο. Ο σκοπός αυτός εκπληρώνεται μέσω της συλλογής, διατήρησης και ανάρτησης στο διαδίκτυο έντυπου και ψηφιακού κινηματικού υλικού (περιοδικά, εφημερίδες, μπροσούρες, αφίσες, προκηρύξεις). Για την προώθηση της συλλογικής αυτομόρφωσης, στις δραστηριότητες του νέου χώρου εντάσσεται επιπλέον η οργάνωση αλληλέγγυων μαθημάτων από μέλη της Πρωτοβουλίας εργαζομένων & ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση, όπως και η συγκρότηση και λειτουργία δανειστικής βιβλιοθήκης υπό την ευθύνη της ΣΒΕΟΔ καθώς και η στέγαση της πολύγλωσσης βιβλιοθήκης του ΣΜΕΔ. Εξίσου σημαντική πτυχή της λειτουργίας του νέου χώρου είναι η προώθηση του κινηματικού διαλόγου και της ζύμωσης πάνω σε πολιτικά και ιστορικά ζητήματα, με στόχο τη μελέτη και τη διάδοση των εργατικών/ταξικών/κοινωνικών αγώνων που λαμβάνουν χώρα στο σήμερα. Τα παραπάνω πραγματώνονται μέσω της διοργάνωσης συζητήσεων, παρουσιάσεων έντυπου υλικού, προβολών και γενικά ανοιχτών εκδηλώσεων στο χώρο.

Η συστέγαση των παραπάνω σωματείων και συλλογικοτήτων στο χώρο της Σπύρου Τρικούπη 56-58 εμφορείται από τις αρχές της οριζοντιότητας, της αλληλεγγύης, του διεθνισμού και του πολιτικού πλουραλισμού. Αντιμετωπίζεται ως εχθρική κάθε κυρίαρχη λογική που υποτιμά την ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια. Μέσα στην ευρύτερη αντιπαράθεση με το καπιταλιστικό σύστημα που δημιουργεί τις συνθήκες εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, αποτελεί για εμάς προτεραιότητα ο αγώνας για ένα κόσμο ισότητας, συντροφικότητας και αλληλοσεβασμού, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο και τη σεξουαλικότητα. Κατά συνέπεια, δεν έχουν καμία θέση ανάμεσά μας εθνικιστικές, ρατσιστικές και σεξιστικές απόψεις και συμπεριφορές.

Η επικοινωνία και η σύμπραξη μεταξύ των συστεγαζόμενων σωματείων και συλλογικοτήτων, με σκοπό τη διαχείριση των δραστηριοτήτων τους, γίνεται μέσω διαχειριστικής ομάδας, η οποία απαρτίζεται από μέλη τους που εναλλάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και συναποφασίζουν μέσω της διαχειριστικής συνέλευσης. Η συνέλευση έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου, χωρίς όμως να αποτελεί αυτόνομη πολιτική ομάδα. Η ευθύνη για τον πολιτικό λόγο που αρθρώνεται, αλλά και τις δράσεις και εκδηλώσεις που γίνονται στον χώρο από τα σωματεία/συλλογικότητες που συμπράττουν ανήκει αποκλειστικά σε αυτά.