Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Μάρτιος 2024

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Μάρτιος 2024
Configure
Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Μάρτιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 - 20:00 - 22:00