Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Φεβρουάριος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Φεβρουάριο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00