Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Νοέμβριος 2023

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Νοέμβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 - 20:00 - 22:00