Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβριος 2023

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 25 Οκτωβρίου 2023 - 20:00 - 22:00