Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Ιούλιος 2023

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Ιούλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2023 - 20:00 - 22:00