Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Φλεβάρης 2023

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Φλεβάρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 1 Φλεβάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 8 Φλεβάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 15 Φλεβάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 22 Φλεβάρη 2023 - 20:00 - 22:30