Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Γενάρης 2023

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Γενάρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 4 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 11 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 18 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 25 Γενάρη 2023 - 20:00 - 22:30