Πρωτοβουλία Αναρχικών από τις γειτονιές του Φιλοπάππου

Πρωτοβουλία Αναρχικών από τις γειτονιές του Φιλοπάππου

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Στην εποχή των δολοφόνων η σιωπή είναι συνενοχή
 

 
 
Πρωτοβουλία Αναρχικών από τις γειτονιές του Φιλοπάππου