Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2024 13:00

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Οκτώβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Οκτώβρη τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 5 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 12 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 19 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 26 Οκτώβρη 2022 - 20:00 - 22:30

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Σεπτέμβριος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Σεπτέμβριο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 7 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 14 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 21 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 28 Σεπτέμβρη 2022 - 20:00 - 22:30

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Ιούλιος 2022

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Ιούλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 6 Ιούλη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 13 Ιούλη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 20 Ιούλη 2022 - 20:00 - 22:30
Τετάρτη, 27 Ιούλη 2022 - 20:00 - 22:30

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS