Σκοπός του Ελευθεριακού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ελευθεριακό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Τελευταία ενημέρωση: 16/07/2024 13:00

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Απρίλιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Απρίλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Μάρτιος 2024

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Μάρτιος 2024
Configure
Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Μάρτιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024 - 20:00 - 22:00

Undefined

Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Φεβρουάριος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Φεβρουάριο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2024 - 20:00 - 22:00

Undefined

Pages

Subscribe to Ελευθεριακό Ψηφιακό Αρχείο RSS