Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Ιούνιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Ιούνιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2024 - 20:00 - 22:00