Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Μάιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Μάιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 8 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 22 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 - 20:00 - 22:00