Εργαστήριο ψηφιοποίησης - Απρίλιος 2024

Το εργαστήριο ψηφιοποίησης θα είναι ανοιχτό για το μήνα Απρίλιο τις παρακάτω ημέρες:
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 10 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00
Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024 - 20:00 - 22:00