κράτος, κυριαρχία, επίθεση, λαϊκά στρώματα

    tweets