Πορτογαλία, 1974, εργατικοί αγώνες, εργατικά συμβούλια, καταλήψεις γης

    tweets