Πολυτεχνείο 1980, 16 Νοέμβρη, Κουμής, Κανελλοπούλου

    tweets