Κατάληψη Χημείου 1985, Πολυτεχνείο 1985, αναρχικοί, σύγκρουση

    tweets