Ισλανδία, συλλήψεις, 2008, Αναρχικοί, αριστεριστές

    tweets