Προβολή της ταινίας i: Να ανατρέψουμε τις επικοινωνιακές δομές της κοινωνίας... για να ανοίξουμε τις πόρτες για την κατασκευή μιας νέας

Προβολή της ταινίας i: Να ανατρέψουμε τις επικοινωνιακές δομές της κοινωνίας... για να ανοίξουμε τις πόρτες για την κατασκευή μιας νέας

publication: Αθήνα search    |    2006-12 search    |    Athens Indymedia
 
Προβολή της ταινίας i: Να ανατρέψουμε τις επικοινωνιακές δομές της κοινωνίας... για να ανοίξουμε τις πόρτες για την κατασκευή μιας νέας