Ποιος είπε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο δεν παράγει έρευνα;