Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους...της κατάληψης του Πολυτεχνείου

Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους...της κατάληψης του Πολυτεχνείου

 
Λευτεριά στους πολιτικούς κρατούμενους...της κατάληψης του Πολυτεχνείου