Ο κόσμος...δεν κερδίζεται με προσευχές

Ο κόσμος...δεν κερδίζεται με προσευχές

 
 
Authors:   κύκλος κόλΑση Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδες: 1
μέλος της συλλογής: αυτοκόλλητα

 
Ετικέτες: κρατική καταστολή>ΜΑΤ, κοινωνικές αντιστάσεις, πορείες
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
216.jpg (jpg) [Image Details] 332 kBDownload
Ο κόσμος...δεν κερδίζεται με προσευχές