Σε Ελλάδα Τουρκία Αλβανία ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα υπουργεία

Σε Ελλάδα Τουρκία Αλβανία ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα υπουργεία

 
 
Authors:   απο παΝΤΟΥ Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδες: 1
μέλος της συλλογής: αυτοκόλλητα

 
Ετικέτες: Ελλάδα>Τουρκία>Εχθρός>Υπουργεία>τράπεζες
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
8.jpg (jpg) [Image Details] 225 kBDownload
Σε Ελλάδα Τουρκία Αλβανία ο εχθρός είναι στις τράπεζες και στα υπουργεία