Καθρέπτες: Δοκίμια φαινομενολογίας: Από τον Πλάτωνα στον Χέγκελ και από τον Νίτσε στον Καστοριάδη

Καθρέπτες: Δοκίμια φαινομενολογίας: Από τον Πλάτωνα στον Χέγκελ και από τον Νίτσε στον Καστοριάδη

publication: Αθήνα search    |    2016-11 search    |    εκδόσεις Ευτοπία
 
 
Authors:   Νίκος Καραγεώργος Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 
Ετικέτες: Καθρέπτες, Δοκίμια φαινομελογίας, Καραγεώργος, Ευτοπία, Κινηματικές εκδόσεις
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
b213736.jpg (jpg) [Image Details] 37 kBDownload
Καθρέπτες: Δοκίμια φαινομενολογίας: Από τον Πλάτωνα στον Χέγκελ και από τον Νίτσε στον Καστοριάδη