Επικοινωνία

Στα πλαίσια του Ελευθεριακού Ψηφιακού Αρχείου λειτουργεί εργαστήριο ψηφιοποίησης & αρχειοθέτησης το οποίο στεγάζεται στο Ελευθεριακό Εργαστήρι , Λεωνίδου 62 & Θερμοπυλών, Κεραμεικός. Οι ημέρες λειτουργίας του εργαστηρίου ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση, στην ιστοσελίδα του Ελευθεριακού Εργαστηρίου.