Άμεση απελευθέρωση των 7 προφυλακισμένων...

Άμεση απελευθέρωση των 7 προφυλακισμένων...

 
 
 
 
 
 
 
 
μέλος της συλλογής: αυτοκόλλητα

 
Ετικέτες: φυλακισμένοι>αγωνιστές>απελευθέρωση, απεργία πείνας
 
 
Άμεση απελευθέρωση των 7 προφυλακισμένων...